Eng. Call +66-8-3-950-5666 Email: joey_7seasproshop@hotmail.com
English
|Thai
Wish List Checkout
Search...
Shopping Cart - ฿0.00

You have no items in your shopping cart.

Open Monday-Saturday 9:00-22:00
Sunday 9:00-20:00

หลักการใช้คะแนนแทนเงิน

เงื่อนไขการใช้งาน
  • 1. ลูกค้าต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน  หากยังไม่มี สามารถทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน โดยเลือก ลงทะเบียน หรือเลือก ลืมรหัสผ่าน กรณีที่จำรหัสผ่านเข้าระบบไม่ได้
  • 2. การใช้คะแนนเพื่อแลกซื้อสินค้า ลูกค้าต้องมีคะแนนอย่างต่ำ XXX คะแนน กรุณาเช็คยอดคะแนนสะสม ก่อนการแลกคะแนน ที่นี่
  • 3. การสั่งซื้อสินค้าโดยใช้คะแนนสะสม สามารถทำได้โดย ตัดคะแนน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบรายการสั่งซื้อ (ไม่จำกัดใบรายการสั่งซื้อต่อวัน)
  • 4. คะแนนที่ถูก แลกรับ หรือ แลกซื้อ สินค้า จะไม่ถูกคำนวณเป็นคะแนนสะสม ในบัญชีของคุณ